Klienci

Klienci 2019-02-21T21:40:24+00:00

Czym się zajmujemy?

Skupujemy rozliczenia z klientami podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości, będących na etapie procesu likwidacji lub zlikwidowanych. Inaczej mówiąc – kupujemy rozliczenia wynikające z uregulowanych po terminie faktur, wystawionych przez upadłe lub likwidowane firmy, za usługi lub produkty sprzedane ich klientom.

Nie skupujemy nieuregulowanych wierzytelności. Jednakże w przypadku ciekawej oferty – pozostawiamy możliwość negocjacji w tym zakresie.

Oferta Corsaria sp. z o.o. skierowana jest do:

  • syndyków zarządzających majątkiem firm postawionych w stan upadłości w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli,
  • doradców restrukturyzacyjnych,
  • likwidatorów,
  • podmiotów zajmujących się skupem zadłużonych lub zlikwidowanych spółek,
  • przedsiębiorców, którzy są na etapie likwidowania prowadzonej przez siebie firmy lub przygotowują się do jej likwidacji,
  • osób, które zlikwidowały swoją firmę lub wykreśliły ją z rejestru CEIDG w przeciągu ostatnich pięciu lat.

 

Co zyskasz sprzedając rozliczenia z klientami do Corsaria sp. z o.o.?

Jeśli jesteś doradcą restrukturyzacyjnym…

Sprzedaż rozliczeń przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości pozwoli Ci pozyskać pewną pulę środków finansowych. Środki te możesz jako syndyk przeznaczyć na spłatę części roszczeń, zgłaszanych przez wierzycieli upadłego.

 

Jeśli skupujesz spółki…

Sprzedaż rozliczeń takiej spółki z jej byłymi klientami, pozwoli Ci odzyskać część środków, zainwestowanych w zakup tej spółki.

 

Jeśli likwidujesz swoją firmę lub zlikwidowałeś ją w ciągu ostatnich 5 lat…

Sprzedaż rozliczeń z Twoimi byłymi klientami pozwoli Ci odzyskać część pieniędzy, które włożyłeś w założenie i prowadzenie swojego biznesu. Bez znaczenia jest to, czy Twoja firma jeszcze istnieje czy już została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku uregulowanych, jak i nieuregulowanych faktur, nadal pozostajesz stroną umowy, którą zawarłeś ze swoimi klientami. Potencjalnie istnieje możliwość, że ciągle do naliczenia są na przykład odsetki lub w grę wchodzą inne nieuregulowane rozliczenia. Jest więc realna szansa na to, że pomimo likwidacji firmy i zakończenia przez nią działalności – sprzedając te rozliczenia do Corsaria sp. z o.o. odzyskasz jeszcze jakąś część pieniędzy, które włożyłeś w swoją firmę.

 

Jak przebiega transakcja?

W pierwszym kroku przedstawiasz nam do analizy wszystkie faktury wystawione przez zlikwidowaną lub upadłą firmę. Istotne są informacje na temat terminów faktycznych rozliczeń, dokonanych przez klientów.

Następnie – otrzymujesz od nas rekomendację, które z rozliczeń mają w sobie potencjał do tego, by możliwe było dla Ciebie odzyskanie z nich jakiegoś kapitału. Jednocześnie – otrzymujesz także ofertę wykupu tych rozliczeń za konkretną cenę.

Po zaakceptowaniu oferty, otrzymasz od nas komplet niezbędnych dokumentów (m.in. umowę sprzedaży). Po jej podpisaniu przez obie strony – w ustalonym wspólnie terminie pieniądze wpłyną na wskazane przez Ciebie konto.

 

Proste prawda?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń do nas. Chętnie się z Tobą spotkamy i wyjaśnimy szczegółowo, co i jak możemy wspólnie zrobić.

 


Prosto i zrozumiale