Dłużnicy

Dłużnicy 2018-07-25T22:14:02+00:00

Co zrobić, jeśli dostałeś wezwanie do zapłaty z Corsaria sp. z o.o.?

Po pierwsze oznacza to, że Corsaria stała się Twoim wierzycielem na podstawie transakcji przelewu wierzytelności, zawartej z jednym z Twoich kontrahentów. Wierzytelności te mogą wynikać z rozmaitych tytułów, m.in. z tytułu realizowanych na Twoją rzecz usług / sprzedanych produktów, ale także z tytułu odsetek za zwłokę, kar itp. O tytule, z którego wynika zadłużenie, zostałeś poinformowany w otrzymanym od nas zawiadomieniu o cesji wierzytelności.

Po drugie – skoro stałeś się dłużnikiem Corsarii, najlepiej będzie, jeśli po prostu jak najszybciej uregulujesz zadłużenie, do którego spłaty Cię wzywamy. Etap windykacji polubownej będzie bowiem skrócony do minimum. Jeśli nie odnotujemy wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty (które otrzymałeś), Twój dług zostanie wystawiony na sprzedaż na największych internetowych giełdach długów, takich jak www.dlugi.info, dlugi.wp.pl czy www.dlugiinfo.muratorplus.pl.

Co to oznacza?

Oferta sprzedaży Twojego zadłużenia stanie się publiczna i ogólnodostępna. Ponieważ internetowe giełdy długów są bardzo dobrze wypozycjonowane, potencjalni klienci lub dostawcy szukający informacji o Twojej firmie w internecie będą mogli łatwo trafić na tego typu oferty, które potwierdzą, że zalegasz ze spłatą zobowiązań. A to może obniżyć chęć nawiązania przez nich z Tobą współpracy. Dodatkowo – największe giełdy długów bardzo często publikują oferty sprzedaży także w serwisach partnerskich oraz są połączone i wymieniają się danymi z wieloma popularnymi systemami księgowymi, które mogą np. zablokować dostawy do firm, których długi zostały wystawione na sprzedaż.

W następnym kroku sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

W momencie uzyskania nakazu zapłaty, sąd doliczy do zadłużenia różne koszty, m.in.:

  • opłaty sądowe,
  • koszty zastępstwa procesowego,
  • odsetki,
  • koszty pełnomocnictw.

Oznacza to, że kwota wierzytelności, którą jesteś zobowiązany spłacić, dodatkowo wzrośnie.

Konsekwencją dalszego zwlekania z zapłatą zadłużenia będzie skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Na tym etapie możesz spodziewać się doliczenia do kwoty zadłużenia dodatkowych kosztów komorniczych. Normalną procedurą będzie zajęcie przez komornika Twoich rachunków bankowych. Jeśli twój bank finansuje działalność Twojej firmy kredytem, może zadawać Ci bardzo kłopotliwe pytania. W skrajnym przypadku może wypowiedzieć Ci umowę kredytu.

Dlatego najlepiej będzie, jeśli po prostu spłacisz swoje zobowiązanie we wskazanym terminie.

 


Tak będzie lepiej. I prościej.