Jakie emocje towarzyszą decyzji o likwidacji własnej firmy?

Własna firma pełna emocji

Prowadzenie własnej firmy z reguły wiąże się z wieloma emocjami. Od euforycznej dumy i radości z odnoszonych sukcesów, przez stresy, nerwy i chwile zwątpienia, po – czasem także – poczucie porażki czy zniechęcenie. To zupełnie normalne. W biznesowej codzienności radzić sobie trzeba z wieloma wyzwaniami. Już na starcie pojawiają się emocje związane z wycieczkami po urzędach i załatwianiem masy papierkowych procedur, które są konieczne, by zaistnieć na mapie polskich przedsiębiorców. Towarzyszy temu często podekscytowanie, ale także i zniecierpliwienie, gdy przychodzi nam stawić czoła opornym urzędnikom lub wędrować od okienka do okienka. Później, gdy firma zaczyna już stawiać pierwsze kroki w branży, pojawiają się kolejne emocje. Adrenalina, ambicja, chęć udowodnienia sobie, że umiem, że potrafię, że dam radę i dojdę tam, gdzie sobie założyłem… Znasz to, prawda?

Czasem życie firmy jest bardzo burzliwe i przynosi swojemu właścicielowi wiele niespodzianek. Jeśli są to sukcesy – jest wówczas źródłem satysfakcji i zawodowego spełnienia. Niekiedy jednak, pomimo najszczerszych starań, coś nie układa się tak, jak powinno. Może zaczyna brakować kapitału? Może przeinwestowałeś? Może klienci nie dopisali? Albo tak bardzo przeciągali płatności, że sam wpadłeś w finansowy dołek? I może zdarzyć się taki dzień, że stajesz w obliczu decyzji: czy powinienem zlikwidować firmę, czy może próbować jeszcze ją ratować? Czy to już ten moment, czy może jest jeszcze szansa na odwrócenie sytuacji?

Likwidacja własnej firmy – czasem to jedyna opcja…

Bywa tak, że dalsze istnienie firmy okazuje się tylko przedłużaniem jej finansowej lub organizacyjnej agonii. Bywa tak, że nie możesz już dalej prowadzić firmy ze względu na niezależną od ciebie zmianę sytuacji rynkowej, chorobę lub zdarzenie losowe. Powodów decyzji o likwidacji firmy może być wiele i mogą być bardzo różne.

W czerwcu 2018 roku postanowiliśmy zaprosić do badania (metoda CAWI) grupę ponad 100 przedsiębiorców z woj. Kujawsko-Pomorskiego, by zapytać ich o ich doświadczenia związane z likwidacją własnej firmy. Interesowało nas zarówno to, jakie powody najczęściej skłaniają polskich przedsiębiorców do podjęcia ostatecznej decyzji, jaką jest likwidacja firmy, jak też to, z jakimi emocjami takie działanie się wiązało.

Wyniki badania pokazują, że bez względu na to, jaka była przyczyna likwidacji firmy, w większości przypadków decyzja ta okazała się być trudna do podjęcia i wiązała się z emocjami o negatywnym zabarwieniu.

Grupa badanych obejmowała osoby, w swoim biznesowym życiu stanęli przed decyzją o likwidacji firmy. Ponad 43 proc. z nich jest lub było właścicielem jednej firmy, kolejne 30 proc. tych przedsiębiorców jest lub było właścicielem dwóch firm, a pozostałe 30 proc. – więcej niż trzech.

Z zaproszonych do badania przedsiębiorców, aż 47 proc. ma wśród swoich zawodowych doświadczeń likwidację własnej firmy. 76 proc. tych osób podejmowało tylko raz taką decyzję (likwidacja jednej własnej firmy), a 16 proc. zlikwidowało dwie firmy. Były także osoby, które zlikwidowały 4 lub więcej firm, ale ich udział procentowy w tej grupie jest niewielki.

Jednym z pytań, na który odpowiadali badani, dotyczyło powodów likwidacji własnej firmy. Najczęściej wskazywanym powodem były zbyt duże koszty (40 proc. wskazań) oraz brak klientów (25 proc. wskazań). Istotnym powodem okazały się także opóźnienia lub brak płatności ze strony klientów. Tak wskazało 16 proc. badanych.

Powody likwidacji własnej firmy - badanie Corsaria sp. z o.o.

Uwaga: możliwe było wskazanie więcej niż jednej emocji, a zatem poszczególne wskazania nie sumują się do 100 proc.

Wśród innych powodów, o których wspomnieli badani przedsiębiorcy, znalazły się także:

  • brak pracowników,
  • brak pieniędzy (skończyły się fundusze własne lub bank nie udzielił kredytu),
  • zbyt duży stres związany z prowadzeniem firmy,
  • koniec kontraktu z jedynym klientem,
  • zmiana branży,
  • sprzedaż nieruchomości i działalności,
  • zmiana formy prawnej.

Ocena decyzji o likwidacji firmy

Ciekawszym dla nas – z punktu widzenia celów badania – okazały się odpowiedzi na pytania dotyczące podejmowania samej decyzji o likwidacji, a przede wszystkim o emocje z nią związane.

Ponad połowa, bo 56 proc. badanych uważa, że to była trudna decyzja do podjęcia. 44 proc. osób stwierdziło natomiast, że była to decyzja łatwa.

Ocena decyzji o likwidacji własnej firmy - badanie Corsaria sp. z o.o.

Wszystkie osoby, które uznały decyzję o likwidacji firmy za łatwą, oceniły ją także jako dobrą. Oznacza to, że z ich punktu widzenia było to słuszne rozwiązanie. Podczas gdy 40 proc. z tych osób przy podejmowaniu takiej decyzji “nie poczuło nic” (uznano, że nie wiązały się z nią żadne emocje), to aż 60 proc. poczuło wyraźną ulgę. Można więc przypuszczać, że spadł im przysłowiowy “kamień z serca”, że zakończone zostało coś, co mogło powodować dyskomfort lub nieprzyjemne konsekwencje.

Ocena decyzji o likwidacji własnej firmy przez przedsiębiorcę - badanie Corsaria sp. z o.o.

Z drugiej strony – u osób, dla których decyzja ta okazała się trudną – pojawiło się szereg różnych emocji, w większości o negatywnym zabarwieniu. Choć aż 92 proc. z tych osób uznało także, że była to ostatecznie decyzja dobra, a tylko 8 proc., że decyzja ta była zła.

Emocje przy likwidacji firmy

Wśród najczęściej opisywanych emocji, pojawiło się przede wszystkim poczucie klęski (46 proc. wskazań). Można przypuszczać, że wynika to z tego, iż najczęściej prowadzenie własnej firmy traktowane jest jako pewnego rodzaju osobiste wyzwanie, którego realizacja wiąże się także z realizacją osobistych i biznesowych ambicji. Kolejną emocją okazała się złość (niestety nie wiemy, czy to złość kierowana na zewnątrz, czy na samego siebie) oraz niechęć i ulga (czyli zakończenie powodującej dyskomfort sytuacji).

Emocje dominujące przy decyzji o likwidacji własnej firmy - badanie Corsaria sp. z o.o.

Uwaga: możliwe było wskazanie więcej niż jednej emocji, a zatem poszczególne wskazania nie sumują się do 100 proc.

W przypadku tej grupy osób, najczęściej wskazywano kombinację dwóch lub trzech różnych emocji. Osoby, które wskazywały poczucie klęski, najczęściej wspomniały także o złości i niechęci. Pojawiły się też takie emocje jak radość czy poczucie wygranej, ale były to nieliczne wskazania.

Podsumowanie

Czasem decyzja o likwidacji firmy jest rozwiązaniem, które z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych musimy podjąć. Najczęściej wiąże się ona z szeregiem różnych emocji, od złości i poczucia klęski, przez ulgę, po radość. To zupełnie naturalne. Decyzja ta może okazać się bardzo trudną do podjęcia. Jednakże jak wskazuje badanie, najczęściej z perspektywy czasu oceniana jest pozytywnie – jako decyzja dobra.

2020-04-23T17:14:46+02:00 20 sierpnia 2018|