Oferta

Oferta 2019-08-11T19:43:10+02:00

Czym się zajmujemy?

Skupujemy rozliczenia z klientami podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości, będących na etapie procesu likwidacji lub zlikwidowanych. Inaczej mówiąc – kupujemy rozliczenia wynikające z uregulowanych po terminie faktur, wystawionych przez upadłe lub likwidowane firmy, za usługi lub produkty sprzedane ich klientom.

Oferta Corsaria sp. z o.o. skierowana jest do:

  • syndyków zarządzających majątkiem firm postawionych w stan upadłości w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli,
  • doradców restrukturyzacyjnych,
  • likwidatorów.

 

Co zyskasz sprzedając rozliczenia z klientami do Corsaria sp. z o.o.?

Jeśli jesteś doradcą restrukturyzacyjnym…

Sprzedaż rozliczeń przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości pozwoli Ci pozyskać dodatkowe pieniądze do masy. Środki te możesz jako syndyk przeznaczyć na spłatę części roszczeń, zgłaszanych przez wierzycieli upadłego.

 

Jak przebiega transakcja?

W pierwszym kroku przedstawiasz nam do analizy wszystkie faktury wystawione przez zlikwidowaną lub upadłą firmę. Istotne są informacje na temat terminów faktycznych rozliczeń, dokonanych przez klientów.

Następnie – otrzymujesz od nas rekomendację, które z rozliczeń mają w sobie potencjał do tego, by możliwe było dla Ciebie odzyskanie z nich jakiegoś kapitału. Jednocześnie – otrzymujesz także ofertę wykupu tych rozliczeń za konkretną cenę.

Po zaakceptowaniu oferty, otrzymasz od nas komplet niezbędnych dokumentów (m.in. umowę sprzedaży). Po jej podpisaniu przez obie strony – w ustalonym wspólnie terminie pieniądze wpłyną na wskazane przez Ciebie konto.

 

Proste prawda?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń do nas. Chętnie się z Tobą spotkamy i wyjaśnimy szczegółowo, co i jak możemy wspólnie zrobić.

 


Prosto i zrozumiale