Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie 2019-12-30T13:40:01+01:00

1. Informacje o spółce

Corsaria S.A.
ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Dane rejestrowe:
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 100.000 zł
KRS: 0000777959
REGON: 382907273
NIP: 967 14 26 400

2. Ogłoszenia

W tym momencie nie ma żadnych bieżących ogłoszeń.

3. Dane kontaktowe dla inwestorów

Jeśli masz pytania dotyczące relacji inwestorskich, skontaktuj się z naszą spółką.

biuro@corsaria.pl
+48 52 521 10 00
+48 52 551 33 00